Tuesday, June 12, 2012

Singuri Împreună | Together Alone | la atelier 030202


Singuri Împreună
Despre euforii volatile, incertitudini, creștere și permanente rearanjări interioare provocate de cea mai semnificativă dintre întîlniri...

Together Alone
About volatile euphoria, doubt and continuous inner changes provoked by the most meaningful of all meetings...

Vernisaj: 20 iunie, ora 19, la atelier 030202, str. Sf. Vineri nr. 11.

No comments:

Post a Comment